Privacyverklaring

Privacyverklaring RUN#033
23 mei 2018

Stichting Run#033
Heelkruid 60
3824 NS Amersfoort

info@run033.nl
033-2003027

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van het hardloopcircuit RUN#033. Op de website worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te gaan met onze privacyverklaring. Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Het Amersfoortse hardloopcircuit RUN#033 is bedoeld om meer mensen in het netnummergebied 033 aan het bewegen te krijgen. Door deel nemen aan verschillende hardloopevenementen doe je automatisch mee in het circuit.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Deelnemers van de evenementen
Stichting Run#033 is de organisator van het hardloopcircuit RUN#033. Van de deelnemers worden een aantal persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de tussenstanden en de uiteindelijke uitslag. De persoonsgegevens worden verzameld in een document, denk hierbij aan de naam, woonplaats, gelopen afstand en resultaten van de deelnemer. Het document wordt via de website van het hardloopcircuit RUN#033 gedeeld, zodat deelnemers op de hoogte zijn van de laatste tussenstanden. Met de inschrijving van een sportevenement gaat de deelnemer akkoord met de overeenkomst, waarin de deelnemer aan de organisator toestemming verleent tot het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van persoonsgegevens aan de organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer.

Daarnaast verleent de deelnemer met het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot het openbaar maken van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Website
Via de website www.run033.nl kan contact met ons worden opgenomen via een contactformulier. Bij het invullen van het contactformulier wordt gevraagd om een naam en mailadres. Deze persoonsgegevens zijn nodig om te kunnen reageren op het verstuurde contactformulier. Het verstuurde contactformulier komt terecht in de mailbox van Stichting Run#033. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken.

Nieuwsbrief
Op de website www.run033.nl kunnen bezoekers zich aanmelden voor de RUN#033 nieuwsbrief. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een externe partij, MailChimp. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Om je aan te melden voor de nieuwsbrief wordt gevraagd om een naam en mailadres. Deze persoonsgegevens worden bij MailChimp opgeslagen in de daarvoor aangemaakte mailinglijst. Deze mailinglijst is uitsluitend bedoeld voor het versturen van de RUN#033 nieuwsbrief. Als abonnee kunt u zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief, door de link onderaan de nieuwsbrief. Een bevestiging van een nieuwe abonnee komt automatisch terecht in de mailbox van Stichting Run#033.

Google Analytics
Voor de statistieken van de website www.run033.nl maken wij gebruiken van Google Analytics. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Binnen Google Analytics maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Alle verzamelde gegevens worden anoniem verwerkt. De optie om gegevens van Google Analytics te delen is uitgeschakeld en de cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google Analytics.

Rechten
Iedereen heeft recht op inzage, rectificatie en/of het wissen van de persoonsgegevens die over hem of haar zijn verzameld. Neem hiervoor contact met ons op via info@run033.nl. Bovendien heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Om bezwaar te maken kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder heb je het recht op overdracht van gegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Schrijf je in voor onze Run033.nl-nieuwsbrief

    Privacyverklaring

    Run033.nl is hét platform van, voor en door hardlopers in het 033-gebied. Alle activiteiten zijn ondergebracht in een Stichting. Stichting Run033
    p/a Heelkruid 60
    3824 NS Amersfoort
    KvK 60955260